نویسنده = علی صالحی ساردویی
تعداد مقالات: 9
2. بررسی تاثیر تنش کمبود آب و سالیسیلیک اسید بر برخی صفات رشدی، رنگیزه‌های فتوسنتزی و عملکرد اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

دوره 15، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 39-51

سعید فتاحی سیاه‌کمری؛ حمیده آزاد قوجه‌بیگلو؛ علی صالحی ساردویی؛ افشار فلاح‌ایمانی؛ خیرالله بابایی


3. بهبود ریشه‌زایی قلمه‌های نیمه سخت حنا توسط تنظیم‌کننده‌های رشد

دوره 14، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 22-28

علی صالحی ساردویی؛ مژگان شهدادنژاد؛ فاطمه خورشیدی‌جرجندی


4. اثر ضایعات درخت خرما و اختلاط آن با ماسه و پرلایت بر شاخص‌های رشدی رزماری (Rosmarinus officinalis L.)

دوره 14، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 10-17

علی صالحی ساردویی؛ افشار فلاح‌ایمانی؛ سمیه غلامشاهی


5. بررسی اثر اسید جیبرلیک و کلرید کلسیم بر حفظ کیفیت و ماندگاری گل های بریده نرگس

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 30-36

مژگان شهدادنژاد؛ علی صالحی ساردویی


6. اثر خراش دهی اسیدسولفوریک بر جوانه‌زنی بذر گل اختر

دوره 14، شماره 1، بهار 1398، صفحه 7-14

مژگان شهداد نژاد؛ علی صالحی ساردویی؛ هاجر معتمدی شارک؛ علیرضا خدا بخش؛ ایرج خزایی؛ سعید فتاح سیاه کمری


7. اثر سربرداری بر ویژگی‌های جعفری آفریقایی (Tagetes erecta) تحت تیمار اسیدجیبرلیک

دوره 13، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 43-50

مژگان شهدنژاد؛ محمدعلی بهمنیار؛ وحید اکبرپور؛ فهیمه صالحی؛ علی صالحی ساردویی


9. بررسی برخی صفات کمی گیاه دارویی ماریتیغال ( Silybum marianum L.) در پاسخ به کودهای آلی و بیولوژیک

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 55-64

سعید فتاحی سیاه کمری؛ خیر الله بابایی؛ علی صالحی ساردویی؛ هاجر معتمدی شارک