نویسنده = علی صالحی ساردویی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی اثر اسید جیبرلیک و کلرید کلسیم بر حفظ کیفیت و ماندگاری گل های بریده نرگس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

علی صالحی ساردویی


2. اثر ضایعات درخت خرما و اختلاط آن با ماسه و پرلایت بر شاخص‌های رشدی رزماری (Rosmarinus officinalis L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

علی صالحی ساردویی


3. اثر خراش دهی اسیدسولفوریک بر جوانه‌زنی بذر گل اختر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

علی صالحی ساردویی


4. بررسی اثر اسید جیبرلیک و کلرید کلسیم بر حفظ کیفیت و ماندگاری گل‌های بریده نرگس(Narcissus)

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 29-36

علی صالحی ساردویی؛ مژگان شهدادنژاد


5. اثر خراش‌دهی اسیدسولفوریک بر جوانه‌زنی بذر گل اختر(Canna Indica L.)

دوره 14، شماره 1، بهار 1398، صفحه 7-14

مژگان شهداد نژاد؛ علی صالحی ساردویی؛ هاجر معتمدی شارک؛ علیرضا خدابخش؛ ایرج خزایی؛ سعید فتاح سیاه کمری


6. اثر سربرداری بر ویژگی‌های جعفری آفریقایی (Tagetes erecta) تحت تیمار اسیدجیبرلیک

دوره 13، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 43-50

مژگان شهدنژاد؛ محمدعلی بهمنیار؛ وحید اکبرپور؛ فهیمه صالحی؛ علی صالحی ساردویی


8. بررسی برخی صفات کمی گیاه دارویی ماریتیغال ( Silybum marianum L.) در پاسخ به کودهای آلی و بیولوژیک

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 55-64

سعید فتاحی سیاه کمری؛ خیر الله بابایی؛ علی صالحی ساردویی؛ هاجر معتمدی شارک