نویسنده = زهرا اوراقی اردبیلی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر نانو ذره سلنیوم بر تحمل تنش خشکی در گیاه گوجه گیلاسی

دوره 16، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 27-41

مریم نیسانیان؛ علیرضا ایرانبخش؛ رحیم احمد وند؛ زهرا اوراقی اردبیلی؛ مصطفی عبادی


2. اثر آلاینده نفتی بر باردهی و محتوای اسیدهای آمینه قارچ Pleurotus florida (P.Kumm)

دوره 16، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 19-30

فرزانه روشن دل؛ سارا سعادتمند؛ علیرضا ایرانبخش؛ زهرا اوراقی اردبیلی


3. بررسی تاثیراسید سالیسیلیک بر ویژگی های برگ گیاه آنتوریوم تحت تنش شوری

دوره 13، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 9-14

الهام مطلبی؛ زهرا اوراقی اردبیلی؛ مرجان خیری


4. القا تغییرات در رشد و فیزیولوژی گیاه ریحان در اثر بکارگیری سلنیوم و متیونین

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 39-45

مهرانا عسگری؛ زهرا اوراقی اردبیلی