نویسنده = سید مهدی میری
تعداد مقالات: 2
1. بهینه‌سازی تکثیر درون شیشه ای Paulownia tomentosa

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-9

فرزانه داودآبادی فراهانی؛ سید مهدی میری؛ امراله نبی گل