نویسنده = بهزاد کاویانی
تعداد مقالات: 2
1. ریزازدیادی سیکلامن ایرانی (Cyclamen persicum Mill.)

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 32-41

امید کریمی؛ بهزاد کاویانی