نویسنده = جعفر شهابی فر
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر سطوح بـور و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزای زمستانه در منطقه قزوین

دوره 14، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-10

جعفر شهابی فر؛ رضا خوش نظر پرشکوهی


2. آزادسازی فسفر قابل استفاده با کاربرد کودهای آلی و شیمیایی و جذب آن توسط گندم در خاک‌های آهکی

دوره 8، شماره 3.4، زمستان 1392، صفحه 29-40

جعفر شهابی فر؛ ابراهیم پناه پور؛ فرهاد مشیری؛ علی غلامی؛ مهرزاد مستشاری