نویسنده = طاهر نژاد ستاری
تعداد مقالات: 2
1. بیوسیستماتیک و فیلوژنی مولکولی (Cousinia sect. Lachnosphaerae (Asteraceae در ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 53-64

مژگان صادقی رشتی؛ مصطفی اسدی؛ طاهر نژاد ستاری؛ ایرج مهرگان


2. مطالعه فیلوژنتیکی جنس Rumex L. (Polygonaceae) در ایران براساس توالی ITS از DNA هسته‌ای

دوره 8، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 13-22

سولماز شهلا؛ علی اصغر معصومی؛ سید محمد مهدی حمدی؛ ایرج مهرگان؛ طاهر نژاد ستاری