نویسنده = ایرج مهرگان
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه فیلوژنتیکی جنس Rumex L. (Polygonaceae) در ایران براساس توالی ITS از DNA هسته‌ای

دوره 8، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 13-22

سولماز شهلا؛ علی اصغر معصومی؛ سید محمد مهدی حمدی؛ ایرج مهرگان؛ طاهر نژاد ستاری


2. بیوسیستماتیک و فیلوژنی مولکولی (Cousinia sect. Lachnosphaerae (Asteraceae در ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 53-64

مژگان صادقی رشتی؛ مصطفی اسدی؛ طاهر نژاد ستاری؛ ایرج مهرگان