نویسنده = حسین شصتی
تعداد مقالات: 1
1. تمایل کشاورزان شهرستان گرمسار به تأمین مالی ترویج خصوصی

دوره 10، شماره 1.2، تابستان 1394، صفحه 15-23

حسین شصتی؛ محمد صادق صبوری