نویسنده = الهام دانایی
تعداد مقالات: 17
2. بررسی اثر محلول‌پاشی منابع سلنیوم و مراحل مختلف گلدهی بر خصوصیات مورفولوژیک گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch. & Mey)

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 11-23

مظاهر حسین زاده رستم‌کلایی؛ وحید عبدوسی؛ الهام دانائی


3. بررسی تأثیر برخی آلاینده‌های درون ساختمان بر گیاه سانسوریا (Sansevieria trifasciata L.)

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 47-61

ویدا اخوان؛ روح‌انگیز نادری؛ الهام دانائی؛ سپیده کلانه‌جاری؛ فرشته نعمت‌اللهی


5. اثر محلول‌پاشی پیش از برداشت برخی عناصر غذایی بر رشد و گلدهی آلسترومریا رقم fuji

دوره 14، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 55-64

الهام دانائی؛ وحید عبدوسی؛ ناصر علی پور؛ مریم گلینی؛ سعید صفری