نویسنده = حسین شصتی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر کند کننده‌های رشد گیاهی بر چمن ورزشی

دوره 10، شماره 3.4، زمستان 1394، صفحه 5-12

حسین شصتی؛ علی رضا لادن مقدم