نویسنده = مریم روانبخش
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی صفات مرتبط با کیفیت میوه خیار در ارقام محلی و تجاری

دوره 11، شماره 3.4، زمستان 1395، صفحه 45-54

مریم روانبخش؛ شیوا عزیزی نیا؛ محمود لطفی