نویسنده = وحید عبدوسی
تعداد مقالات: 12
4. بررسی اثر عصاره جلبک دریایی Ecklonia maxima بر خصوصیات کمی، کیفی و عمر پس از براشت گل لیلیوم(Lilium spp.) رقم Brunello

دوره 14، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 29-35

عبداله جعفری‌برزانی؛ وحید عبدوسی؛ علیرضا لادن مقدم


5. اثر محلول‌پاشی پیش از برداشت برخی عناصر غذایی بر رشد و گلدهی آلسترومریا رقم fuji

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 55-64

الهام دانائی؛ وحید عبدوسی؛ ناصر علی پور؛ مریم گلینی؛ سعید صفری