نویسنده = صدیقه علائی بخش
تعداد مقالات: 3
2. کاربرد مدل مقدماتی جبری برای تشکیل خاک

دوره 12، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 21-30

صدیقه علائی بخش؛ مهرداد اسفند یاری


3. اثر اسید هیومیک و کلات آهن بر عملکرد کمی و کیفی گیاه مرزه

دوره 12، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 31-40

صدیقه علائی بخش؛ مهرداد اسفند یاری؛ محمود خلیلی؛ پژمان مرادی