نویسنده = علی بدرقه
تعداد مقالات: 4
4. تاثیر ورمی کمپوست بر شاخص های رشدی ومیزان کلروفیل گیاه توت فرنگی

دوره 11، شماره 3.4، زمستان 1395، صفحه 15-22

علی بدرقه؛ الهام مطلبی؛ فریبا یوسفی