نویسنده = علی رضا لادن مقدم
تعداد مقالات: 11
1. بررسی اثر عصاره جلبک دریایی Ecklonia maxima بر خصوصیات کمی، کیفی و عمر پس از براشت گل لیلیوم(Lilium spp.) رقم Brunello

دوره 14، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 29-35

عبداله جعفری‌برزانی؛ وحید عبدوسی؛ علیرضا لادن مقدم


8. بررسی تأثیر کند کننده‌های رشد گیاهی بر چمن ورزشی

دوره 10، شماره 3.4، زمستان 1394، صفحه 5-12

حسین شصتی؛ علی رضا لادن مقدم


10. بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس زرشک وحشی (Berberis integerrima)

دوره 10، شماره 3.4، زمستان 1394، صفحه 45-54

یوسف علی راد؛ علی رضا لادن مقدم