نویسنده = فاطمه خورشیدی‌جرجندی
تعداد مقالات: 1
1. بهبود ریشه‌زایی قلمه‌های نیمه سخت حنا توسط تنظیم‌کننده‌های رشد

دوره 14، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 22-28

علی صالحی ساردویی؛ مژگان شهدادنژاد؛ فاطمه خورشیدی‌جرجندی