نویسنده = کیارش جمشیدی گوهر ریزی
تعداد مقالات: 1
1. چالش ها و راههای پیش رو برای استفاده از سوخت های زیستی و اثرات زیست محیطی آن ها

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 5-14

فاطمه بیضاوی؛ عبدالکریم زارعی؛ کیارش جمشیدی گوهر ریزی