((  به پایگاه اینترنتی فصلنامه  گیاه و زیست‌فناوری ایران خوش آمدید ))

پژوهشگران و فرهیختگان گرامی، برای بارگذاری مقالات ارزشمند خود در سامانه فصلنامه، پس از ورود به سامانه، ثبت نام نمایید.

 

فصلنامه  گیاه و زیست‌فناوری ایران به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار منتشر می‌شود و به استناد نامه شماره 87/62687 تاریخ 1386/03/08 کمیسیون بررسی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی حائز رتبه علمی - پژوهشی می‌باشد. لذا اساتید، پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان گرامی می‌توانند مقالات خود را از طریق این وب سایت بصورت الکترونیکی با رعایت نکات مندرج در راهنمای نویسندگان ارسال نمایند.

 

فصلنامه گیاه و زیست‌فناوری ایران از قوانین مربوط به دسترسی آزاد به محتوای علمی نشریات (Open Access) تبعیت می‌نماید.

 

 

شماره جاری: دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-56 (سال پانزدهم ، شماره اول ، بهار 1399) 

مقاله پژوهشی

1. بهینه‌سازی تکثیر درون شیشه ای Paulownia tomentosa

صفحه 1-9

فرزانه داودآبادی فراهانی؛ سید مهدی میری؛ امراله نبی گل


مقاله پژوهشی

4. ریزازدیادی سیکلامن ایرانی (Cyclamen persicum Mill.)

صفحه 32-41

امید کریمی؛ بهزاد کاویانی